Ceza Avukatı Bursa

Ceza Avukatı Bursa
Ceza Avukatı Bursa

Ceza hukuku emir ve yaptırım olmak üzere iki ana kıstasa sahiptir. Hukukun temeline göre kanunlarda yeri olmayan eylemin suç niteliğinde olmayacağı kesin bir durumdur. Bununla birlikte; toplum veya bir bireyin zararına yönelik olarak düzenlenen eyleme, kanun çerçevesinde belirlenen kuralların haricinde bir yaptırım uygulanması söz konusu değildir. Bu kapsamda bakıldığında; ceza hukuku ile ilgili yasaların oldukça şeffaf, net olduğunu ve kanunlara göre cezaların mukayesesinin yapılmayacağının, eylemi gerçekleştiren kişinin aleyhine düzenlenen yasaların geriye dönük işletilmeyeceği kesin bir karardır.

Hukuk ilmi içerisinde yer almakta olan bütün davalarda olduğu gibi ceza hukuku davalarında da alanında uzman ve yılların tecrübesi ile ön plana çıkan bir ceza avukatı ile çalışma, davanın seyri üzerinde etkili olacaktır. Bu bağlamda Ceza Avukatı Bursa ile iletişime geçebilirsiniz.