Ceza Mahkemeleri

Ceza Mahkemeleri
Ceza Mahkemeleri

Türk Ceza Kanunu ve yasal mevzuat temelinde tanımlanmış olan bir suçun bulunması durumunda; suç mahallinin bağlı olduğu adliyenin başsavcılığına soruşturma davası açılabilmektedir. Bu süreçte dosya konusu suçla ilgili olan deliller toplanmakta ve tanıkların ifadeleri alınmaktadır. Bu sürecin tamamlanması durumunda savcılık yeterli delile ulaşıldığını düşünmekte ve suçu sabit gördüğünde iddianame düzenleyerek ilgili mahkemelere göndermektedir. Bu mahkemesi suçun niteliğine göre Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi’dir. Açılmış olan bir savcılık dosyasının suçtan zarar gören ve şüpheli taraf olmak üzere iki tarafı bulunmaktadır. Dosya takibinde her iki tarafında delil toplanmasına katkıda bulunma hakkı vardır.

Müşteki tarafça, dosya takibinde maddi vakıaya dair tüm delillerin sunularak bağlantılandırılmasının yapılabilmesi ve hukuki değerlendirmenin yapılması oldukça önemlidir. Şüpheli taraf açısından tutukluluğa itiraz edilebilmesi, mevcut delillerin değerlendirilmesi ve zorunlu itirazların yapılması da çok önemlidir. Kamu davasının takibinde müşteki kişi adına katılma talebinde bulunulacak ve alyhe bir neticeye temyiz hakkı kazanılacaktır. Davalar ve takip aşamaları ile Elif Çavuşoğlu ile irtibata geçebilirsiniz.