Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hukuk okuludur. 1925 yılında Ankara’da “Ankara Adliye Hukuk Mektebi” adıyla kurulmuştur. 1946 yılından itibaren Ankara Üniversitesi’ne bağlı bir fakülte olarak hizmet vermektedir.

Toplumda bireylerin birbirleri ve devletle yada devletlerin birbirleri le ilişkileri düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan olumsuzlukların çözümü hususunda çalışacak hukukçular yetiştirmektedir. Hukuk fakültesini bitiren öğrenciler, genellikle savcı, hakim yada avukat unvanı ile çalışmaktadır.

Hukuk programındaki amaç; toplumdaki bireylerin birbirleri ile ve devletle yada devletin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlık çözümü hususunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve ilgili alanlarda araştırma yapmasını sağlamaktır.

Hukuk programında anlatılan dersler; Hukuk felsefesi ve sosyolojisi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, Türk hukuk tarihi, medeni hukuk, devletler umumi hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, İslam hukuku, ticaret hukuku, ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilmektedir.

Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencilerin lisede almış olduğu felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarı kaydetmesi beklenmektedir. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanlarda çalışırsa çalışsın üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne sağlam bir seziye ve mantığa sahip olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyen öğrenciler; hukukun sorumluluğu çok fazla bir meslek olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini bilmeleri gerekmektedir. Sabır ve anlayış hukuk alanında başarılı olmak için gerekli niteliklerdendir.

Hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilerin kazandıkları unvanlar; Hakim, Savcı ve Avukat unvanları ile çalışabilmektedir. Bir kısmı ise Danışman olarak görev yapabilirler. Bursa Avukat Elif Çavuşoğlu gibi ceza hukuku üzerine de çalışabilirler.