Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi

Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi
Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi

Türkiye’de ilk böceklerle ilgili müze Ankara’da Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 1961 yılından beri faaliyet göstermekte olan Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi’dir. Müze bu kapsamda ki çalışmaları yürüten Türkiye’nin köklü kuruluşlarından biridir. Müzede tarımsal ekosistemler ve bu ekosistemler ile ilişkili alanlarda fauna (özellikle omurgasızlar), mikroplora (bakteri, fungus, virüs) ve yabancı otlara yönelik olarak taksonomik çalışmalar yürütülmekte, çalışılan canlı grubunun karakteristiğine göre kuru örnek veya canlı kültür koleksiyonları oluşturulmakta, muhafazası sağlanmakta, günümüzde ve gelecekte yapılacak araştırmaların kullanımına sunulmaktadır.

Türkiye’nin en eski ve kapsamlı Bitki Koruma Müzesinde 30 binden fazla böcek örneği korunmaktadır. Bakanlık araştırmacıları tarafından Türkiye’de ilk defa tespit edilen ve dünya için de yeni olan 54 yeni böcek türü müzede muhafaza edilen türler arasında. Müzenin koleksiyon değerini bu yeni türlerin varlığı daha da artırmaktadır.

Taksonomik olarak bilinen zararlı böcek türlerinde, seçilecek mücadele metodunun belirlenmesi ve ekonomik kaybın en aza indirilmesinde kritik öneme sahip. Bakanlıkça müzede bulunan böcek türleri kullanılarak referans koleksiyonların oluşturulması ve teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmaları bu amaçla sürdürülüyor.

“Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Tip Örnekleri ve Türkiye Faunasına Eklenmiş Yeni Kayıtlar” isimli kitap müzede bulunan ve dünya için yeni olan 54 böcek türü ile ülkemiz için yeni olan 555 tip örneğin yer aldığı bu kitap da hazırlanarak ilgili paydaşların ve kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu türler içerisinde ülkemize ait bölge ve kişilere atfedilmiş isimlendirmeler de bulunmakta.